Природна забележителностНовата пещера

Цели на обявяване: Пещера

Местоположение:

Област: Враца; Община: Мездра; Населено място: с. Лютиброд

Пощ: 0,5 хектара

Документи за обявяване:

Заповед № 2632 от 21.09.1962 г. на МГГП (ДВ, бр. 91/1966)

Режим на дейности:

  1. Забраняват се изменянето, повреждането и разрушаването на пещерата поставена под закрила;
  2. Забранява се всякакви промени, нарушаващи естествения и самобитен характер на природните образувания в нея.

Природна забележителност“Новата пещера“ се намира в източната периферия на Врачанската планина, Западна Стара планина, в местността "Подравнището". Разположена е високо над левия бряг на река Искър.

Входът й е бил обикновена цепнатина в скалата, а от нея излизала постоянно топ­лина през зимата. Това привлякло вниманието на овчарите. С помощ­та на взрив бил направен малък отвор и се открила зала с дълбочина 20 м.

Началото на пещерата е стръмно и води към красива галерия, която има дължина 35м. Има множество големи и красиви сталагмити, сталактити, хиляди белоснежни висулки, многобройни синтрови езерца и джобчета с пещерни бисери. Пещерата не е голяма, но е привлича много туристи със красивите форми, които я украсяват. Открита е през 1961 г.