Не е открита мъртва риба в р. Ботуня

   На „зеления“ телефон в РИОСВ – Враца на 20.07.2016г.  постъпи сигнал за наличие на умряла риба в река Ботуня в землището на с. Ботуня, общ. Криводол, област Враца.

   От експерти на инспекцията и Регионална лаборатория към Изпълнителна агенция по околна среда във Враца, в присъствието на кметския наместник на с. Ботуня е извършена незабавна проверка.

   Извършен е оглед на реката в района от МВЕЦ „Луна“ до с. Ботуня. В момента на проверката централата работи на 30% от  номиналната си мощност. През рибния проход се провежда достатъчно количество вода. Във водите на реката и по бреговете не е констатирано наличие на умряла риба. Коритото на реката е с нормална проводимост, водата е видимо бистра и без следи от замърсяване.