Награждаване на победителя в конкурса “Най-чисто населено място, граничещо с резерват “Врачански карст””

На 25 април (четвъртък) от 11 часа в информационния център на РИОСВ –Враца ще се проведе церемония по награждаване на победителя в конкурс за “Най-чисто населено място, граничещо с резерват “Врачански карст””. На събитието са поканени да присъстват кметовете на селата Паволче, Челопек, Бели Извор, Лютаджик, Згориград и квартал Бистрец, които участваха в съревнованието, както и представители на медиите.

По-рано този месец комисия от експерти от РИОСВ-Враца в областта на управлението на отпадъците и защитените територии обходиха населените места и оцениха тяхното състояние по предварително зададени критерии. Награждаването ще бъде проведено в рамките на проект „Дейности по устойчиво управление на резерват „Врачански карст” – изключителна държавна собственост, попадащ в териториалния обхват на РИОСВ - гр. Враца”, финансиран по Приоритетна ос 3: „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие" на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.

 

Повече информация по реализацията на проекта може да намерите на страницата на РИОСВ - Враца www.vracakarst.com