Наблюдение на птици по повод 22 май – Международен ден на биологичното разнообразие

   РИОСВ – Враца проведе наблюдение на водолюбиви птици сред природата. С иницативата се отбелязва 22 май - Международен ден на биологичното разнообразие. Наблюдението се проведе на язовир “Дъбника” край Враца. Участие взеха учениците от екоклуб “Детелини”, към СОУ “Христо Ботев”, с ръководител Гергана Комитска. Децата наблюдаваха разнообразието от водолюбиви птици  - сива и бяла чапла, голям гмурец, зеленоглави патици, лиски, речни чайки и малък корморан. Учениците участваха активно в дискусията,за значението на биоразнообразието, което съхранява наблюдаваната екосистема. Те успяха да заснемат кадри за връзката на влажната зона с поминъка на хората и обсъдиха какво трябва да се направи за да се постигне устойчиво ползване.

22 май е обявен от Организацията на обединените нации (ООН) за Международен ден на биологичното разнообразие с цел повишаване на информираността за проблемите и заплахите към биоразнообразието и за осигуряване на подкрепа за неговото опазване и съхранение. Празникът се чества от 1993 г., когато влиза в сила Конвенцията за биологичното разнообразие. Тази година международният ден на биологичното разнообразие се отбелязва под мотото “Биологичното разнообразие в подкрепа на хората и техния поминък”.