Мъртви или птици в безпомощно състояние да се оставят на място

          Във връзка с констатирано огнище на птичи  грип в област Враца, Регионалната инспекция по околната среда и водите  напомня на гражданите, правилата на действие при намиране на бедстващи птици при такава епизоотична обстановка.  Гражданите, намерили  мъртви или в безпомощно състояние птици следва да ги оставят на мястото, където са открити. В случаите, когато птицата е прибрана за оказване на помощ, незабавно да се  уведоми  компетентната институция - Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ-Враца). Желателно е  с намерената птица да имат контакт възможно най-малко хора и тя да няма никакъв контакт с домашни животни.