Мъртвата риба в р. Ботуня се е задушила в тиня

По сигнал за мъртва риба в река Ботуня в землището на с. Ботуня, община Криводол, на 16.09.2016 г. експерти от РИОСВ-Враца извършиха незабавна проверка.

При извършения оглед на река Ботуня след МВЕЦ „Луна“ е констатирано, че реката е силно замътнена от наличие на тиня и се усеща остра миризма на тиня. По брега и в коритото има значителни количества едри и малки екземпляри мъртва риба, която се е задушила в тинята.

Същия ден е извършено изпускане на наносни отложения, натрупани над централата като са отворени шлюзовете. В резултат на това огромно количество тиня се е изляла в реката и е причинила задушаването на рибата. За направените констатации е уведомена БДДР – Плевен, за предприемане на действия по компетентност.

За констатираното нарушение от страна на РИОСВ – Враца ще бъдат предприети административно-наказателни мерки.