КП на ЗП Цвятко Гетов Стефанов–кравеферма в с.Моравица, общ. Мездра, на 24.04.2015г.

КП на ЗП Цвятко Гетов Стефанов–кравеферма в с.Моравица, общ. Мездра, на 24.04.2015г.