КП на животновъден обект стопанисван от „Тошел Агро” ООД, с. Царевец, общ. Мездра, на 22.05.2015г.

КП на животновъден обект стопанисван от „Тошел Агро” ООД, с. Царевец, общ. Мездра, на 22.05.2015г.