КП на ПГХ-Чирен, общ. Враца, обл. Враца към “Булгартрансгаз” ЕАД, гр. София, на 17.10.2014г.

КП на ПГХ-Чирен, общ. Враца, обл. Враца към “Булгартрансгаз” ЕАД, гр. София, на 17.10.2014г.