КП на кравеферма, стопанисвана от регистриран земеделски производител Николай Георгиев Нончев, с. Горна Кремена, общ. Мездра, на 24.04.2015г.

КП на кравеферма, стопанисвана от регистриран земеделски производител Николай Георгиев Нончев, с. Горна Кремена, общ. Мездра, на 24.04.2015г.