КП на ЕТ„Любомир Василев - Емива”, с. Лесковец, общ. Оряхово, на 25.11.2014г.

КП на ЕТ„Любомир Василев - Емива”, с. Лесковец, общ. Оряхово, на 25.11.2014г.