Консултации по екологична оценка

  •   Съобщение      за провеждане на консултации по доклада за екологична оценка на Общ Устройствен План на Община Мизия (16.02.2016г.)

  • Съобщение за провеждане на консултации по доклада за екологична оценка на Общ Устройствен План на Община Мездра (09.02.2016г.)