Комплексни проверки на леярни, разположени на територията на област Враца в периода 30.03- 01.04.2011г.

Комплексни проверки на леярни, разположени на територията на област Враца в периода 30.03- 01.04.2011г.