Комплексна проверка “Вето Маркет” ЕООД, на 05.07.2012г.

Комплексна проверка “Вето Маркет” ЕООД, на 05.07.2012г.