Комплексна проверка на Земеделски производител Евгени Червеняшки, с. Борован, на 23.11.2012г.

Комплексна проверка на Земеделски производител Евгени Червеняшки, с. Борован, на 23.11.2012г.