комплексна проверка на „Завод за хартия”АД, гр.Мизия на 15.09.2011г.

комплексна проверка на „Завод за хартия”АД, гр.Мизия на 15.09.2011г.