Комплексна проверка на “Йордан Величков-Влади” ЕТ, с. Зверино, общ. Мездра на 10.11.2011г

Комплексна проверка на “Йордан Величков-Влади” ЕТ, с. Зверино, общ. Мездра на 10.11.2011г