Комплексна проверка на “ВРЗ ВОЛА ЕКО” ЕАД, гр. Враца на 20.02.2015г.

Комплексна проверка на “ВРЗ ВОЛА ЕКО” ЕАД, гр. Враца на 20.02.2015г.