Комплексна проверка на “ВРЗ ВОЛА” ЕАД, на 28.06.2012г.

Комплексна проверка на “ВРЗ ВОЛА” ЕАД, на 28.06.2012г.