Комплексна проверка на винарска изба „Шато Паради“, стопанисвана от “СКАЙ КЛУБ” ООД, с. Типченица, на 22.08.2013г.

Комплексна проверка на винарска изба „Шато Паради“, стопанисвана от “СКАЙ КЛУБ” ООД, с. Типченица, на 22.08.2013г.