Комплексна проверка на “Вега Стар” ЕООД от 01.07.2011г.

Комплексна проверка на “Вега Стар” ЕООД от 01.07.2011г.