Комплексна проверка на “ВАРИЯ” ООД, гр. София, на 12.07.2013 г.

Комплексна проверка на “ВАРИЯ” ООД, гр. София, на 12.07.2013 г.