Комплексна проверка на цех за производство на олио - “Агро стил-06”ЕООД, с.Градешница, на 16.03.2012г.

Комплексна проверка на цех за производство на олио - “Агро стил-06”ЕООД, с.Градешница, на 16.03.2012г.