Комплексна проверка на „Технополис България” ЕАД , гр. Враца, на 24.02.2015г.

Комплексна проверка на „Технополис България” ЕАД , гр. Враца, на 24.02.2015г.