Комплексна проверка на “Техкерамик-М” ООД, на 07.03.2012 г.

Комплексна проверка на “Техкерамик-М” ООД, на 07.03.2012 г.