Комплексна проверка на “СТАРТМЕС” ООД, с. Търнак, на 25.06.2014 г

Комплексна проверка на “СТАРТМЕС” ООД, с. Търнак, на 25.06.2014 г