Комплексна проверка на “СТАРТМЕС” ЕООД, с. Търнак, общ. Бяла Слатина, на 13.05.2015 г.

Комплексна проверка на “СТАРТМЕС” ЕООД, с. Търнак, общ. Бяла Слатина, на 13.05.2015 г.