Комплексна проверка на “Специал Ауто” ООД, на 10.04.2013 г.

Комплексна проверка на “Специал Ауто” ООД, на 10.04.2013 г.