Комплексна проверка на “Специал Ауто” ООД, на 02.10.2012г.

Комплексна проверка на “Специал Ауто” ООД, на 02.10.2012г.