Комплексна проверка на “СОФИ” ООД, на 28.06.2012г.

Комплексна проверка на “СОФИ” ООД, на 28.06.2012г.