Комплексна проверка на “СКЪТ МИЗИЯ” АД, гр. Мизия, на 31.10.2013г.

Комплексна проверка на “СКЪТ МИЗИЯ” АД, гр. Мизия, на 31.10.2013г.