Комплексна проверка на “Скът Мизия” АД, гр. Мизия, на 23.03.2012г.

Комплексна проверка на “Скът Мизия” АД, гр. Мизия, на 23.03.2012г.