Комплексна проверка на Регионално депо за неопасни отпадъци на 27.04.2011г.

Комплексна проверка на Регионално депо за неопасни отпадъци на 27.04.2011г.