Комплексна проверка на Регионално депо на 17.11.2011г.

Комплексна проверка на Регионално депо на 17.11.2011г.