КП на Производствена база с бетонов възел и пресевна инсталация, стопанисвани от “Инертстрой Калето”АД, гр. Мездра, на 15.05.2015г.

КП на Производствена база с бетонов възел и пресевна инсталация, стопанисвани от “Инертстрой Калето”АД, гр. Мездра, на 15.05.2015г.