Комплексна проверка на ПГХ-Чирен, общ. Враца, обл. Враца към “Булгартрансгаз” ЕАД, гр. София на 23.08.2013г.

Комплексна проверка на ПГХ-Чирен, общ. Враца, обл. Враца към “Булгартрансгаз” ЕАД, гр. София на 23.08.2013г.