Комплексна проверка на “Пени Маркет България”ЕООД, гр. Козлодуй, на 06.11.2012г.

Комплексна проверка на “Пени Маркет България”ЕООД, гр. Козлодуй, на 06.11.2012г.