Комплексна проверка на “Пени Маркет България” ЕООД, на 16.11.2012 г.

Комплексна проверка на “Пени Маркет България” ЕООД, на 16.11.2012 г.