Комплексна проверка на “Пени Маркет България” ЕООД, гр. Враца, на 02.04.2014г.

Комплексна проверка на “Пени Маркет България” ЕООД, гр. Враца, на 02.04.2014г.