Комплексна проверка на “ПДНГ” АД – гр. София на 11.08.2011г.

Комплексна проверка на “ПДНГ” АД – гр. София на 11.08.2011г.