Комплексна проверка на “Орбита” ООД, на 16.10.2012г.

Комплексна проверка на “Орбита” ООД, на 16.10.2012г.