Комплексна проверка на “Орбита” ООД, на 08.08.2013г.

Комплексна проверка на “Орбита” ООД, на 08.08.2013г.