Комплексна проверка на “О.М.С. Салери Истърн Юръп” ЕООД, гр. Враца на 27.11.2013г.

Комплексна проверка на “О.М.С. Салери Истърн Юръп” ЕООД, гр. Враца на 27.11.2013г.