Комплексна проверка на “Ню текс” EАД, на 25.06.2013г.

Комплексна проверка на “Ню текс” EАД, на 25.06.2013г.