Комплексна проверка на “Млечен рай-2” ООД, кв. Бистрец от 26.05.2011г.

Комплексна проверка на “Млечен рай-2” ООД, кв. Бистрец от 26.05.2011г.