Комплексна проверка на “Ми-Пет” ООД, на 16.10.2012г.

Комплексна проверка на “Ми-Пет” ООД, на 16.10.2012г.