Комплексна проверка на ,,МЕТИЗИ”АД на 23.06.2011г.

Комплексна проверка на ,,МЕТИЗИ”АД на 23.06.2011г.