Комплексна проверка на металообработващо предприятие “Симекс” ЕООД, гр. Криводол на 23.08.2011г.

Комплексна проверка на металообработващо предприятие “Симекс” ЕООД, гр. Криводол на 23.08.2011г.