Комплексна проверка на металообработващо предприятие “Гарант” АД от 01.07.2011г.

Комплексна проверка на металообработващо предприятие “Гарант” АД от 01.07.2011г.