Комплексна проверка на месопреработвателно предприятие “Лалов и Вачев” ЕООД, гр. Враца на 08.09.2011г.

Комплексна проверка на месопреработвателно предприятие “Лалов и Вачев” ЕООД, гр. Враца на 08.09.2011г.